پیدا

برگزاری کارگاه ویژه ک ن به مناسبت هفته کودک با عنوان : کتاب است که کوچک را بزرگ می سازد در کتابخا

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کودک ،کارگاه ویژه ک ن با عنوان : ((کتاب است که کوچک را بزرگ می سازد)) مورخ 97/7/17 برای بازدید کنندگان کودک ، بخش کودک کتابخانه عمومی جمشید احمدی با سخنرانی خانم مژگان تقوی روانشناس بالینی و با ((شعار آینده را باید ساخت ))و هدف ((مانوس ک ن با کتاب)) برگزر گردید که مورد استقبال ک ن قرار گرفت.