پیدا

بازدید دانش آموزان دبستان پیشرو از کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

دانش آموزان پایه اول دبستان پسرانه پیشرو مورخ 97/7/22 ازبخش کودک کتابخانه عمومی جمشیداحمدی بازدید نمودند.در این بازدیدکتابداران با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله معرفی کتاب ، قصه گویی، مسابقه نقاشی و.. از ک ن استقبال نمودندوبا نحوه عضویت در کتابخانه و امانت منابع آشنا شدند.در پایان خط کش های مقوایی به دانش آموزان اهدا گردید.برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی استاندارد میان اعضای فعال کودک در کتابخانه عمومی جمشید احمد

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز جهانی استاندارد مسابقه نقاشی با محوریت موضوعی (استاندارد از نگاه ک ن ) مورخ 97/7/22 میان اعضای فعال بازدید کننده از کتابخانه عمومی جمشید احمدی برگزارگردید.دیدارباجانبازمحترم رضامحمدنژاد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اداره ،مسئولین وکتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر مورخ 97/7/23 به مناسبت شهادت پنجمین شهیدمحراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان باخانواده محترم رضا محمدنژادجانباز70درصدجنگ تحمیلی بهمراه کارشناس محترم بنیاد شهید جهت تکریم از مقام شامخ جانبازان و آشنایی هرچه بیشتر از زندگینامه این بزرگوار از زبان خود وخانواده گرامی اش دیدار و به پاس قدردانی از رشادت های ایشان ، بسته فرهنگی به آنان اهدا گردید.برگزاری نمایشگاه کتاب و تهیه فالنامه حافظ به مناسبت روز حافظ در کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ مورخ 97/7/19 نمایشگاه کتاب با عنوان ((شور عشق )) جهت بازدید علاقمندان و مراجعین به همراه فالنامه حافظ در کتابخانه عمومی جمشید احمدی ب ا گردید که مورد استقبال قرار گرفت.تهیه و توزیع فال از فالنامه حافظ به مناسبت گرامیداشت روز حافظ در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی

درخواست حذف اطلاعات

فال حافظ به مناسبت گرامیداشت روز حافظ در میان اعضای فعال و علاقمند مورخ 1397/07/19 توسط کتابداران در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی تهیه و توزیع گردید.ب ایی نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت روز حافظ در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی

درخواست حذف اطلاعات

نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت روز حافظ جهت بازدید اعضای فعال و علاقمند مورخ 1397/07/19 به همت کتابداران در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی ب ا گردید.حضوردو نفرازسفیران کتاب کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهردرمراسم جشنواره هفته ملی کودک اداره کتابخ

درخواست حذف اطلاعات

پرنیاشعبانی عضو فعال کتابخانه عمومی جمشیداحمدی ،کتابخوان نمونه کشوری ،کت ارطلایی،سفیرکتاب بهمراه الهه عبدالهی عضو فعال ،کت ار طلایی ،سفیرکتاب کتابخانه عمومی شهیدحسینعلی رستگارقادیکلای بزرگ به نمایندگی ازاداره کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهرمورخه 19/7/97درمراسم جشنواره هفته ملی کودک اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران که به دعوت خانم آرزوولی پورمدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان مازندران دردفترایشان برگزارگردیدحضوریافتندوضمن گفتگوصمیمی بامدیرکل وکارشناس محترم فرهنگی جناب آقای سلیمانی وارائه نظرات وپیشنهادات خویش درموردکتابخانه وبخش کودک ونقاط ضعف وقوت آن پس ازدریافت بسته فرهنگی ازخانم ولی پورواهدای بسته فرهنگی ونقاشی ودلنوشته خویش با عنوان (ماهمه طاها هستیم ) به مدیرکل محترم باهمراهی مدیرکل محترم به کتابخانه عمومی آزادگان ساری رفتندوازجشنی که برای آنهاودیگرسفیران منتخب استان واعضای فعال کتابخانه برگزارگردیدبهره مندشدند.جلسه رئیس اداره بامسئولین وکتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر

درخواست حذف اطلاعات

جلسه رئیس اداره بامسئولین وکتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهرمورخه 97/7/21درخصوص جابجایی نیروهای مازادشهرستان قائم شهربه شهرستانهای مجاوربه سبب حل مشکلات کمبودنیروهای انسانی وساماندهی همکاران در کتابخانه های متقاضی نیروبازدید دانش آموزان دبستان پیشرو از کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

دانش آموزان پایه اول دبستان پسرانه پیشرو مورخ 97/7/22 ازبخش کودک کتابخانه عمومی جمشید بازدید نمودند.در این بازدیدکتابداران با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله معرفی کتاب ، قصه گویی، مسابقه نقاشی و.. از ک ن استقبال نمودندوبا نحوه عضویت در کتابخانه و امانت منابع آشنا شدند.در پایان خط کش های مقوایی به دانش آموزان اهدا شد.برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی استاندارد بین اعضای فعال کودک در کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز جهانی استاندارد مسابقه نقاشی با محوریت موضوعی (استاندارد از نگاه ک ن ) مورخ 97/7/22 بین اعضای فعال بازدید کننده از کتابخانه عمومی جمشید احمدی برگزارگردید.معرفی کتاب با محوریت منتظران موعود ((مهدی موعوداز نگاه ک ن)) در کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشه

درخواست حذف اطلاعات

کتاب 14 قصه 14معصوم نوشته حسین فتاحی با محوریت منتظران موعود مورخ 97/7/23 و با عنوان مهدی موعود از نگاه ک ن برای بازدید کنندگان بخش کودک معرفی و کتابخوانی شد که مورد استقبال ک ن قرار گرفت.برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی استاندارد توسط کتابخانه عمومی شهیدان وطنی

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه نقاشی بین نونهالان مهد جهان کودک به مناسبت روز جهانی استاندارد با عنوان ((استانداردها حافظ سلامتی و ایمنی ک ن)) مورخ 1397/07/22 توسط کتابدار کتابخانه عمومی شهیدان وطنی در بخش کودک کتابخانه برگزار گردید .قصه گویی و معرفی کتاب به مناسبت هفته جهانی کودک در کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

به همت کتابداران کتابخانه عمومی جمشید احمدی ، به مناسبت هفته جهانی کودک و با عنوان ک مثل کودک ، ک مثل کتاب، و با شعار(( آینده را باید ساخت)) مورخ 97/7/16برای ک ن و اعضای فعال کودک قصه گویی و معرفی کتاب انجام شد که مورد استقبال ک ن قرار گرفت.
برگزاری کارگاه ویژه ک ن به مناسبت هفته کودک با عنوان : کتاب است که کوچک را بزرگ می سازد در کتابخا

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کودک ،کارگاه ویژه ک ن با عنوان : ((کتاب است که کوچک را بزرگ می سازد)) مورخ 97/7/17 برای بازدید کنندگان کودک ، بخش کودک کتابخانه عمومی جمشید احمدی با سخنرانی خانم مژگان تقوی روانشناس بالینی و با ((شعار آینده را باید ساخت ))و هدف ((مانوس ک ن با کتاب)) برگزر گردید که مورد استقبال ک ن قرار گرفت.بازدید دبستا ن بحر العلوم از کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

دبستان پسرانه بحر العلوم مورخ 97/7/17 از کتابخانه عمومی جمشید احمدی بازدید د . در این بازدید که همزمان با هفته جهانی کودک صورت گرفت کتابداران این کتابخانه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با شعار: (( آینده را باید ساخت)) از ک ن استقبال نمودند. در این بازدید ک ن با بخشهای مختلف کتابخانه ، نحوه عضویت و جستجوی منابع از سامانه سامان ، بخش مرجع و نحوه استفاده از منابع مرجع آشنا شدند . سپس کتابداران با پخش شیرینی و شکلات بین ک ن ، اجرای برنامه دلنوشته و نقاشی با عنوان ما همه طاها هستیم ، معرفی کتاب ، قصه گویی از ک ن پذیرایی نمودند. در بخش پایانی نیز از میز کتاب نذری کتابخانه به بازدید کنندگان و همراهان آنها کتاب نذری داده شد .بازدید مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی قائم آل محمد (عج) به مناسبت روز جهانی کودک در دبستان شمیم مه

درخواست حذف اطلاعات

مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی قائم آل محمد (عج) به همراه مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان جهت بازدید و اجرای برنامه های فرهنگی به مناسبت روز جهانی کودک مورخ 1397/07/16 در دبستان شمیم مهر حضور یافتندمعرفی کتاب (روباه و چوپان آوازه خوان )به مناسبت روز جهانی کودک در دبستان شمیم مهر

درخواست حذف اطلاعات

کتاب (روباه و چوپان آوازه خوان )نوشته مسلم ناصری به مناسبت روز جهانی کودک در میان دانش آموزان و علاقمندان مورخ 1397/07/16 به همت همکاران کتابخانه عمومی قائم آل محمد (عج) در دبستان شمیم مهر معرفی گردید.بازدید دانش آموزان دبستان نوردانش از کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک مورخ 97/7/16 دانش آموزان دبستان نور دانش از کتابخانه عمومی جمشید احمدی بازدیدو در این بازدید کتابداران ضمن معرفی بخش های مختلف کودک ، شرایط عضویت و امانت منابع کتاب با شیرینی واهدای خط کش های مقوایی ارسالی اداره کل از ک ن پذیرایی نمودند.اجرای طرح کتاب نذری بین دانش آموزان بازدید کننده از کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

طرح کتاب نذری به همت کتابداران کتابخانه عمومی جمشید احمدی مورخ 97/7/16 بین دانش آموزان بازدید کننده از دبستان های نوردانش و فردای روشن انجام شد. و دانش اموزان کتابهای نذری خو د را جهت اهدا ونذربه ک ن نیازمندبه میز کتاب نذری کتابخانه عمومی جمشید احمدی اهدا نمودند.وبه همت کتابداران کتابهای نذری خیرین نیزبه بازدیدکنندگان اهداگردید.برگزاری جشنواره فرهنگی ک مثل کودک ، ک مثل کتاب در دبستان شمیم مهر توسط کتابداران کتابخانه عمومی جمشی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک جشنواره فرهنگی ک مثل کتاب ، ک مثل کودک و با شعار(( آینده را باید ساخت )) مورخ 97/7/16 به همت کتابداران کتابخانه عمومی جمشید احمدی در دبستان شمیم مهر قائمشهر با محوریت آموزه های عاشورایی و با حضور مسئولین شهرستانی ، خانواده هاو..برنامه های زیربرگزار گردید . در این جشنواره کتابداران با ب ایی نمایشگاه کتاب کودک برای گروه های سنی الف- ب - ج و د و با ارائه بیش از 200 عنوان کتاب از ک ن دانش اموزان بازدیدکننده استقبال نمودند. و کتاب مهمان کوچک :قصه هایی از زندگی حسین (ع) نوسته مسلم ناصری از انتشارات به نشر برای ک ن معرفی شد . درادامه طرح ما همه طاها هستیم با ب ایی ایستگاه نقاشی و دلنوشته نیز برای ک ن برگزار گردید و کتابداران برای ک ن مسابقه کاردستی با عنوان خلاقیت های ک نه برگزار و به کاردستی برتر به رسم یادبود بسته فرهنگی اهدا نمودند. همچنین جشن بادبادکها رابا استفاده از ظرفیت های بومی محلی هنرمندان برای ک ن اجرا نمودند. همچنین از نقاشی های ک ن نمایشگاه نقاشی جهت بازدید عموم و خانواده ها نیز ب ا گردید که مورد استقبال بی نظیر ک ن قرار گرفت.اهدای کتاب توسط کارشناس حراست اداره کل کتابخانه های مازندران به کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

50نسخه کتاب توسط کارشناس محترم حراست اداره کل جناب آقای به ارزش ریالی 3000000 مورخ 97/7/17 به میز کتاب نذری کتابخانه عمومی جمشید احمدی جهت استفاده اعضا و علاقمندان اهدا شد.برگزاری مسابقه نویسندگی به مناسبت روز جهانی کودک در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه نویسندگی با عنوان (ما همه طاها هستیم ) به مناسبت روزجهانی کودک در میان اعضای فعال و علاقمند کودک مورخ 1397/07/16 به همت کتابداران در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی برگزار گردید.معرفی کتاب برگزیده ماه مهر در کتابخانه عمومی جمشید احمدی به مناسبت هفته کودک

درخواست حذف اطلاعات

به همت کتابدار کتابخانه عمومی جمشید احمدی ،کتاب برگزیده ماه مهر ، لا لا لا لا عروسک جان شاعر اسدالله شعبانی مورخ 97/7/16 به مناسبت روز جهانی کودک برای بازدید کنندگان ازبخش کودک کتابخانه عمومی جمشید احمدی معرفی و روخوانی شد.اجرای طرح ما همه طاها هستیم در کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک مورخ 97/7/16 دانش اموزان دبستان نور دانش از کتابخانه عمومی جمشید احمدی بازدید نمودند در این بازدید کتابدران ضمن معرفی بخش های مختلف کودک ، شرایط عضویت و امانت منابع کتاب با شیرینی و خط کش های مقوایی اه اداره کل از ک ن پذیرایی نمودند.اجرای طرح ما همه طاها هستیم در کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کودک جشنواره فرهنگی با محوریت شهید محمد طاها اقدامی شهید دسال حادثه تروریستی اهواز ، مورخ 97/7/16 طرح ما همه طاها هستیم در کتابخانه عمومی جمشید احمدی اجرا شد . این طرح که به همت کتابداران این کتابخانه بین دانش آموزان بازدید کننده از کتابخانه در گروه سنی 8تا 11 برگزار گردید مورد استقبال بی نظیر ک ن در بخش نقاشی و دلنوشته قرار گرفت.بازدیدکارشناس فنی وعمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ازکتابخانه عمومی جمشیداحمدی

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای اسماعیلی کارشناس فنی وعمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بصورت سرزده از کارهای پایانی انجام شده توسط پیمانکار در سالن آمفی تاترکتابخانه عمومی جمشیداحمدی مورخه 97/7/16بازدیدبعمل آوردند.وازنتایج بازدیداعلام رضایت د.بازدید دانش اموزان دبستان نوردانش از کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک مورخ 97/7/16 دانش اموزان دبستان نور دانش از کتابخانه عمومی جمشید احمدی بازدید نمودند در این بازدید کتابدران ضمن معرفی بخش های مختلف کودک ، شرایط عضویت و امانت منابع کتاب با شیرینی و خط کش های مقوایی اه اداره کل از ک ن پذیرایی نمودند.اجرای طرح کتاب نذری بین دانش اموزان بازدید کننده از کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

طرح کتاب نذری به همت کتابداران کتابخانه عمومی جمشید احمدی مورخ 97/7/16 بین دانش اموزان بازدید کننده از دبستان های نوردانش و فردای روشن انجام شد. و دانش اموزان کتابهای خو د را به میز کتاب نذری کتابخانه عمومی جمشید احمدی اهدا نمودند.بازدید دانش آموزان از نمایشگاه کتاب کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک دانش آموزان دبستان نور دانش مورخ 97/7/16 از نمایشگاه کتاب که به همین منظور و با عنوان ک مثل کتاب ، ک مثل آینده و با شعار آینده را باید ساخت بازدید نمودند.قصه گویی و معرفی کتاب به مناسبت هفته جهانی کودک در کتابخانه عمومی جمشید احمدی

درخواست حذف اطلاعات

به همت کتابداران کتابخانه عمومی جمشید احمدی ، به مناسبت هفته جهانی کودک و با عنوان ک مثل کودک ، ک مثل کتاب، و با شعار(( آینده را باید ساخت)) مورخ 97/7/16برای ک ن و اعضای فعال کودک قصه گویی و معرفی کتاب انجام شد که مورد استقبال ک ن قرار گرفت.برگزاری جشنواره فرهنگی ک مثل کودک ، ک مثل کتاب در دبستان شمیم مهر توسط کتابداران کتابخانه عمومی جمشی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته جهانی کودک جشنواره فرهنگی ک مثل کتاب ، ک مثل کودک و با شعار(( آینده را باید ساخت )) مورخ 97/7/16 به همت کتابدران کتابخانه عمومی جمشید احمدی در دبستان شمیم مهر قائمشهر با محوریت آموزه های عاشورایی و با حضور مسئولین شهرستانی ، خانواده هاو..برگزار گردید . در این جشنواره کتابداران با ب ایی نمایشگاه کتاب کودک برای گروه های سنی الف- ب - ج و د و با ارائه بیش از 200 عنوان کتاب از ک ن دانش اموزان پذیرایی نمودند. همچنین در این جشنواره کتاب مهمان کوچک :قصه هایی از زندگی حسین (ع) نوسته مسلم ناصری از انتشارات به نشر برای ک ن معرفی شد . همچنین طرح ما همه طاها هستیم با ب ایی ایستگاه نقاشی و دلنوشته نیز برای ک ن برگزار گردید در ادامه کتابداران برای ک ن مسابقه کاردستی با عنوان خلاقیت های ک نه برگزار و به کاردستی برتر به رسم یادبود بسته فرهنگی اهدا نمودند. همچنین جشن بادبادکها رابا استفاده از ظرفیت های بومی محلی هنرمندان برای ک ن اجرا نمودند. همچنین از نقاشی های ک ن نمایشگاه نقاشی جهت بازدید عموم و خانواده ها نیز ب ا گردید که مورد استقبال بی نظیر ک ن قرار گرفت.حضوررئیس اداره واعضای فعال درسومین یادواره 150شهیدبالاتجن قائم شهر

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اداره واعضای فعال کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر مورخه 97/7/1 درمراسم سومین یادواره 150شهیدبالاتجن قائم شهروگرامیداشت ی م ع حرم درمسجدجامع روستای میدان سرکه باسخنرانی حضرت حجت ال والمسلمین مرتضی ادیب یزدی ومداحی حاج سیدعلی حسینی نژاد باحضورمسئولین استانی وشهرستانی واصحاب رسانه برگزارگردیدحضوربهم رساندند.قابل ذکراست که بسته های فرهنگی اه به مدعوین دراین مراسم درقالب اجرای طرح کتاب نذری توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تهیه ودراختیارستادبرگزاری قرارداده شدتااین امرفرهنگی سبب ترویج فرهنگ کتابخوانی ومطالعه زندگی واه ی والامقام گردد.برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت امربه معروف و نهی از منکر در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی قائمشهر

درخواست حذف اطلاعات

کارگاه آموزشی با محوریت امربه معروف و نهی از منکر مورخ 1397/07/14 برای اعضای فعال و علاقمند توسط کتابداران کتابخانه عمومی شهیدان وطنی ب ا گردید.حضور کتابداران کتابخانه شهیدان وطنی بمناسبت روز جهانی کودک در مهد کودک مسافر کوچولو

درخواست حذف اطلاعات

کتابداران کتابخانه شهیدان وطنی بمناسبت روز جهانی کودک مورخ 1397/07/15 در مهد کودک مسافر کوچولو حضور یافتند و برنامه های متنوع فرهنگی از جمله قصه خوانی، شعرخوانی و مسابقه نقاشی اجرا د و در پایان به هر کودک کتاب به رسم یادبود اهدا گردید.برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز عشایر و روستا در کتابخانه عمومی شهیدان وطنی

درخواست حذف اطلاعات

کتابداران کتابخانه شهیدان وطنی به مناسبت روز عشایر و روستا مورخ 1397/07/15 در بخش کودک بین اعضای دسال کتابخانه مسابقه نقاشی اجرا د و در پایان جوایزی به هر کودک به رسم یادبود اهدا گردید.